Προηγούμενα Συνέδρια

Central Bank Digital Currencies Cbdc And The Digital Euro Information Session And Networking Event

Ενημερωτικηή Συνεδρία - Ψηφιακό Νόμισμα Κεντρικής Τράπεζας (Cbdc) και το Ψηφιακό Ευρώ

Προσκαλούμε όλους τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο μέλλον του Ψηφιακό Ευρώ με επίκεντρο τα Ψηφιακά Νομίσματα της Κεντρικής Τράπεζας (CBDC). Θα εμβαθύνουμε σε έρευνες διαφόρων χωρών που έχουν υιοθετήσει το CBDC και ειδικούς επαγγελματίες από το εξωτερικό θα μας ενημερώσουν σχετικά με τον σχεδιασμό και τις εκτιμήσεις του cbdc.

empowering adoption

Ενδυνάμωση της υιοθέτησης της Διανεμημένης Λογιστικής Τεχνολογίες Blockchain

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε σε μια συναρπαστική εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Ινστιτούτο του Μέλλοντος και Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας) και το Cyprus Blockchain Technologies (CyBT).

technology-in-action-feat

Συνέδριο & Έκθεση Technology in Action

Το συνέδριο και έκθεση “T.I.A – Technology-In-Action” αποτελείται από μία σειρά παρουσιάσεων, από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά αλλά και του εξωτερικού. Κάθε εταιρεία καλείται να παρουσιάσει μία πρακτική εφαρμογή τεχνολογίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από τα λιανεμπορικά καταστήματα, τμήματα πωλήσεων, αγορών, παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, ανθρώπινου δυναμικού και αναλύσεων δεδομένων.

past event-2

B.R.E.W 2022 (Εκθέσεις και Εργαστήρια Blockchain)

Η ετήσια ατζέντα του συνεδρίου B.R.E.W θα παρουσιάσει έμπειρους επαγγελματίες στον κλάδο του blockchain. Θα οργανώσουμε ένα διαδραστικό πάνελ και συζητήσεις από επιχειρήσεις και θα μάθουμε για το blockchain σε διάφορους τομείς όπως: νομικές πρακτικές και τεχνολογία, λιανικό εμπόριο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και άλλα.

BCT4SMEs

Γνώσεις υψηλού επιπέδου ευαισθητοποίηση του BlockChain Εφαρμογές τεχνολογίας στις ΜΜΕ

Το συνέδριο BCT4SMEs στοχεύει στο να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τεχνολογικές ή ψηφιακές προκλήσεις, παρέχοντας ένα εργαλείο μάθησης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται απο το Erasmus+ της ΕΕ.

blockchain forum

Συνέδριο Blockchain Κύπρου - Κίνας

Το Συνέδριο Blockchain Κύπρου-Κίνας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, της οικονομικής εξέλιξης και της διεθνούς συνεργασίας.

Το συνέδριο στοχεύει να δημιουργήσει έναν χώρο όπου επαγγελματίες μπορούν να βρεθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.