ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Η σημασία της συνεργασίας στην τεχνολογία Blockchain στο νησί μας

Το CyBT αναδύεται ως απάντηση στο αίτημα παροχής μιας πλατφόρμας στην οποία η επικοινωνία και η διαβούλευση μεταξύ των κυβερνήσεων, των κορυφαίων ενώσεων blockchain και DLT και της ευρύτερης κοινότητας στο νησί μας. Επίσης επιτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν καλύτερα τα συμφέροντα και τις ανησυχίες άλλων ενδιαφερομένων. Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας blockchain, υπερβαίνει πιθανά εμπόδια, συμμετέχει και ωφελεί την υιοθέτηση της φύσης blockchain χωρίς σύνορα.

Κατά συνέπεια, μέσω προσπαθειών όπως οι καινοτόμοι και εταιρείες CyBT ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ευρύ φάσμα εφαρμογών του DLT προς μια ριζικά παγκοσμιοποιημένη και μετασχηματισμένη οικονομία.

demo-attachment-194-rounded-Rectangle-1-right-features-section
demo-attachment-173-Ellipse-top-hero-section
demo-attachment-196-rounded-Rectangle-2-right-features-section
demo-attachment-185-left-cube-hero-section

Οι συνεργάτες μας

demo-attachment-173-Ellipse-top-hero-section
demo-attachment-170-Ellipse-left-gallery-section

Επιλέγοντας τη σωστή κατεύθυνση

Μια ψηφιακή οικονομία βασισμένη σε blockchain, διευκολύνει την συνεργασία παγκόσμιας οικονομίας και εστιάζει την ανάγκη για μια διεθνή συνεργασία και την προσέγγιση ανάπτυξης νομικών σχέδιων σε blockchain.

Οι παγκόσμιες τεχνολογικές καινοτομίες όπως το blockchain σε μεγάλη κλίμακα θα αξιοποιηθούν για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη συμβάλοντας στην ενίσχυση των εθνικών ανισοτήτων.

Οι κοινές στρατηγικές που σχεδιάζει να προσφέρει το CyBT υποστηρίζουν ανοιχτά τους κυβερνητικούς φορείς, χάραξης πολιτικής και τους σημαντικούς παράγοντες του ιδιωτικού τομέα να εφαρμόσουν και να εγκρίνουν προτεινόμενα πρότυπα. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες της blockchain τεχνολογίας είναι παγκόσμιας εμβέλειας και μπορούν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά την πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση.

demo-attachment-173-Ellipse-top-hero-section
demo-attachment-190-right-cube-hero-section
demo-attachment-169-Ellipse-bottom-hero-section
demo-attachment-172-Ellipse-right-subscribe-section

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Ενώνουμε την Κυπριακή κοινότητα από όλους τους κλάδους και τομείς με την τεχνολογία blockchain.

Partner with us & join our blockchain consortium

CyBT emerges as an answer to this demand by providing a platform on which communication and consultation between governments, leading Blockchain and DLT associations, and the broader community on our island enables all parties involved to better understand the interests and concerns of other stakeholders, and the impact of blockchain technology more broadly by transcending potential national obstructions by participating and benefiting from adopting the borderless nature of the blockchain itself.

Consequently, through efforts such as CyBT innovators and companies are encouraged and expected to share information regarding the outcomes of pilots, regulatory structures, and other activities related to the broad range of applications of DLT towards a fundamentally globalized transformed economy.

demo-attachment-194-rounded-Rectangle-1-right-features-section
demo-attachment-173-Ellipse-top-hero-section
demo-attachment-196-rounded-Rectangle-2-right-features-section
demo-attachment-185-left-cube-hero-section
Shopping Basket